Alan Smith

Yusuf ileri

Yrd. Doç. Dr.

Dogum Tarihi

10.07.1962

Unvanı

Yrd. Doç. Dr.

Öğrenim Durumu

Doktora

Lisans

  • Maliye
  • Dokuz Eylül Üni.
  • 1984

Yüksek Lisans

  • Kamu ve Yerel Yönetim
  • İstanbul Üniversitesi
  • 1992

Doktora

  • Mali Hukuk
  • İstanbul Üniversitesi
  • 2000

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Enflasyonun Sabit Varlıklar Üzerindeki Etkilerine Vergi Hukukunda Yeniden Degerleme Yaklasımı

Doktora Tezleri

İşletmeye Ait Maddi Duran Varlıkların Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Vergi Usul Kanunları Açısından Değerlendirilmesi

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılanbildiriler

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

YAKLASIM YAYINLARI

1.Kar Paylarının Dagıtıma Baglı Kılınan Vergilendiril(me)mesi

12/2003

2.Enflasyon Düzeltmesine Göre Amortismana Tabi Iktisadi Kıymetler ve Birikmis Amortismanlar

04/2004

3.Vergi Borçlarının Kanuni Temsilcilerde Tahsilinde Vergi Idaresine Tanınan Yeni Ayrıcalıklar

08/2008

4.Kanuni Temsilcilere Icra Takibinin Aciz Halinin Sabit Olduğu Anlamına Geldigi

Ekim/2008

5.Perakende Teslim Tanımının Degisikligi ile Artan Kdv Oranları ve Etkileri

Temmuz/2009

6.Hem Varlık Barısından Faydalanmak Hem de Dava açmak Mümkün

Kasım/2009

7.Varlık Barısı ve Takdir Komisyonu Kararları

Aralık/2009

8.Varlık Barısı Dısında Tutulan Vergi Incelemelerinin Anayasa Hükümleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Açısından Degerlendirilmesi I

Ocak/2010

9.Varlık Barısı Dısında Tutulan Vergi Incelemelerinin Anayasa Hükümleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Açısından Degerlendirilmesi II

Şubat/2010

10.Zamanaşımı Gerekçesiyle Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Hakkına Kısıtlama Mümkün mü?

Nisan/2011

11.Vergi Incelemesinde Başlama Tarihinin 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Degisiklikler ile Varlık Barışıyla ilgili Bir Yargı Kararı Ekseninde Saptanması

Nisan/2012

VERGI DUNYASI DERGISI

1.Yatırım Indirimindeki Kırılmaların Ekonomiye Etkileri

11.2003

2.Reel Olmayan Finansman Maliyetleri

03.2004

3.Yurt Dısı Iştirak Kazançları istisnası Sermaye Ihracını Teşvik Ediyor

02.2008

4.KDV Oranlarının Pamukta Kayıt Dısılıga Etkisi

03.2008

5.Ticaret Silinde Silinse de Vergiden Kurtulus Yok

02/2010

6.Zamanasımı Müessesesine Yargı Müdahalesi

05/2010

7.Zamanasımı Kosullarında Uzlasma

05/2012

VERGICI VE MUHASEBECI ILE DIYALOG DERGISI

1.Vakıf Üniversitelerinde KDV : Devlet Yararı mı, Kamu Yararı mı?

11.2003

2.Enflasyon Düzeltmesi ve Faydalı Ömürlere Göre Amortismanı

05.2004

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Muhasebe Meslegi Sorunlarının Meslek ve Insan Saglıgı Üzerindeki Etkileri – Mali Müsavirler ve Muhasebeciler Birligi

29.05.1998

2. Vergi Yasalarımızda Enflasyona Yönelik Düzenlemelere Ihtiyaç Var mıdır? – T.C Haliç Üniversitesi

15.01.2003

3.Vergi Yasalarımız - T.C Haliç Üniversitesi

2003

4.Türkiye Ekonomisi- T.C Haliç Üniversitesi

2003

5.Sıcak Para ve Türkiye Ekonomisi - T.C Haliç Üniversitesi

2004

6.Enflasyon Muhasebesi - Maliye Okulu Mezunları

27.01.2004

7.Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması - Maliye Okulu Mezunları Dernegi

02.07.2004

8.Kurumlar Vergisi – Maliye Okulu Mezunları Derneği

03.04.2007

Diger Yayınlar : ULUSAL YAYINLAR DÜNYA GAZETESİ

1.Muhasebe Dısı Envanter İslemleri

30.01.2001

2.Maddi Duran Varlıklara ait Kredi Faizleri ve Kur farklarının Degerlemesi

23.05.2001

3.Aciz Fisi ve Ekonomik Kriz

02.07.2001

4.Küresel Politikaların Ulusal Ekonomi ve Vergilere Etkileri

15.11.2001

5.Maliye Okulunun Ekonomik ve Toplumsal Yasantımızda Hissedilen Yoklugu

29.05.2002

6.Muhasebe Meslegi ve Muhasebecinin Gelecegi Tehlikede mi?

10.07.2002

7.Maliye Bakanlıgı ve Maliye Okulu

23.09.2002

8.Vergi Yasalarımız Ulusal mı?

31.10.2002

9.Tarıma Yönelik Vergilendirmemiz Ulusal mı?

12.11.2002

10.İsyeri Kapatma Cezasında Kamusal ve Ulusal Yarar Var mıdır?

15.11.2002

11.Mali Miladın Düsündürdükleri

03.12.2002

12.Kısırlastıran Yatırım Indirimi

18.12.2002

13.Türkiye’de Enflasyon ve Iç Tasarruf Yetersizligi Etkilesimi

20.01.2003

14.Türkiye ‘de Enflasyon ve Vergi Politikaları

05.03.2003

15.Türkiye Borclanmayı ve Enflasyonu Körükleyen Vergi Politikaları

07.04.2003

16. Ihracatçılar ve Vergi Barıs Kanunu

01.05.2003

17.Gayrimenkul Sermaye Iratlarının Iç Borclara Etkisi ve Vergilendirilmesi

28.05.2003

18. Maliye Okulu ve AKP Secip Bildirgesi

09.15.2003

19. Yatırımlara Stopaj Engeli

10.07.2003

20.Vakıf Üniversitelerinde KDV Devlet Yararı mı, Kamu Yararı mı?

18.07.2003

21.Amortismana Dönüsen Yatırım İndirimi

14.08.2003

22.Dagıtıma Baglı Kılınan Vergilendirmeyle Egemenligin Devri

04.11.2003

23.Enflasyon Düzeltmesinde İzlenecek Yol

11.02.2014

24.Enflasyon Düzeltmesinin Dayanagı

27.02.2004

25.Enflasyon Düzeltmesine Zorunlu Geçis

02.03.2004

26.Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Gelirlerinin Vergilendirilmesi

31.03.2004

27.Eurobondlarının Albenisi ve Vergisel Cazipligi

31.05.2004

28.Mevduatlar, Liramızın Rekoru ve Vergilendirme

11.06.2004

29.Gelir Idaresinin Yeniden Yapılandırılması

02.07.2004

30.Elektronik Beyanname Tercihe Bırakılmalı

09.11.2005

31.E-Beyanname ve Ceza

18.11.2005

32.Sermaye Transferini Cazip Kılan Vergi Istisnası

13.12.2007

33.KDV ile Altın Arama

26.12.2007

34.Pamukta KDV ve Kayıt Dışılık

23.01.2008

35.KOBI Dostu Finansal Kiralama

17.01.2008

36.Uluslararası Holdinglere Vergi İstisnası

11.02.2008

37.Kullanılmıs Binek Otomobilin KDV Sorunsalı

19.03.2008

38.Kanuni Temsilciliğin Sona ermesi Vergi Borcundan Kurtulus mu?

11.06.2008

39. Varlık Barışı Neden İkinci Kez ?

08.08.2009

40.Kdv Ile Ciftciyi Vuran ve Ekonomik Krizi Derinlestiren Karar

01.01.2009

40.Sebze ve Meyvade KDV Karmasası

20.03.2009