Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
+90 212 210 00 33 - 210 55 88
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

Kullanılmış Binek Otomobillerin Kdv Sorunsalı

ANASAYFA  /  MAKALELER  /  VERGI  /  Kullanılmış Binek Otomobillerin Kdv Sorunsalı

                                                                                                                                         

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                                                                                                             

VE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.

 

Dr. Yusuf İleri / Haliç Üniversitesi
Dünya Gazetesi-19.03.2008

 

KULLANILMIŞ BİNEK OTOMOBİLLERİN KDV SORUNSALI
Kullanılmış binek otomobillerin satışında öteden beri %1 oranından düşük KDV
uygulanmaktadır. Buna karşın kullanılmış da olsa kamyon, kamyonet, otobüs gibi diğer
araçlar %18 yani yüksek KDV oranı uygulanmaktadır. Bu durum bize “(az) kullanılmış
kürdan” fıkrasını anımsatmaktadır. Bir ilçemizde deprem olur. Bunun üzerine bir grup doktor
görevlendirilir ve geçici süreyle bu ilçeye gönderilir. Doktorlar kaldıkları süre içerisinde
yemeklerini genellikle aynı lokantada yemektedirler. Bir yemek esnasında ekip şefi garsonu
çağırır, masada kürdan olmadığını söyler ve kürdan ister. Garson kendisinden emin bir ses
tonuyla “kürdan yok“ der. Şef şaşırır ve “burası bir lokanta, kürdan olmaz mı?” diye sorar.
Garson cevap verir: “Vallahi doktor bey, kullanan atıyor, kimse yerine koymuyor ki.”
İlk bakışta kullanılmış binek otonun da kullanılmış kürdan gibi değerli(!) göründüğü
için düşük KDV’si uygulanmak suretiyle kullanımının teşvik edildiği akla gelebilir. Ancak
kullanılmış otomobil satışlarında düşük KDV oranı uygulanmasının bir mantığı var. Araç
kiralama firmaları gibi esas işi binek otomobilleri işletmek olan işler dışındaki gıda, beyaz
eşya, inşaat vb. bütün işlerde binek otomobiller için alım sırasında ödenen KDV indirim
konusu yapılamıyor. Vergi sistemi de diyor ki: mademki alım sırasında ödenen KDV’leri
indirim konusu yapılamıyor o halde satış sırasında da düşük ve sembolik bir KDV tahsil
edilsin. Bu da %1 olsun. Kuşkusuz kullanılmış aracın yararlı ömrünün azalmış olduğu
gerekçesiyle yüksek bir KDV’nin adaletli olamayacağı görüşü de etkili. Bu %1’i de haksız
görenler var ama öyle anlaşılıyor ki bu kadarı da daha evvel giderleştirilen KDV’ye karşılık
olarak aranıyor.
Kullanılmış binek otomobillerin satışından uygulanan düşük KDV’nin meşruiyeti bu
mükelleflerin indirim hakkından yoksun olmalarına dayanınca, bu kez indirim hakkına sahip
olan araç kiralama firmaları için de uygulanan %1 düşük KDV oranının bir sorunsala
dönüştüğünü anlıyoruz. İşte bu gerekçeyle hareket eden Bakanlar Kurulu 30.12.2007 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/13033 sayılı kararına “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisi indirim
hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçların tesliminde %18 KDV uygulanır” notunu
koymuştur. Böylece binek otomobillerin alımında yüklenilen vergilerin indirim konusu
yapılıp yapılmayacağına göre şekillenen ikili yaklaşım satışları sırasında da farklı KDV
oranları uygulanmak suretiyle iyice belirginleşmiştir. Bu arada bu kararla beraber, KDV
indirim hakkına sahip olan mükelleflerin, kullanılmış binek otomobili indirim hakkına sahip
olmayanlardan satın almaları halinde, alım sırasında %1 KDV ödeyip; fakat satış esnasında
%18 KDV tahsil etmeleri gibi “kadı kızı”nda da rastlanır türden bir unsur ortaya çıkmıştır(!). Ancak

bu kez de Bakanlar Kurulunun böyle bir ayrıma dayalı olarak KDV oranlarını
farklılaştırma yetkisine sahip olup olmadığı sorunsallaşmaktadır. Zira Anayasamızın 73’üncü
maddesinde vergilerin kanunla konulacağı belirtildikten sonra, son fıkrasında Bakanlar
Kurulu’na vergi oranlarını kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak
yetkisi verilebileceği belirtilmiştir. KDV Kanunu’nun 28’inci maddesinde KDV oranı,
vergiye tabi her bir işlem için %10 olarak belirlenmiştir. Aynı maddede Bakanlar Kurulu bu
oranı dört katına kadar artırmaya ve %1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal
ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili
kılınmıştır.
KDV’nin en önemli özelliklerinden biri, bütün mal hareketlerini indirim
mekanizmasıyla birbirine zincirlemesidir. Bu zincirin halkaları ithalat, üretim, toptan, fason
ve perakende olarak çeşitli şekillerde tezahür edebilir. Bakanlar Kuruluna 28’inci madde ile
verilen yetki bir malın önceki aşamalarına göre perakende safhası için farklı KDV oranlarının
tespiti yetkisidir. Bakanlar Kuruluna aynı malın perakende aşaması için çeşitli tasnifler
yaparak farklı KDV oranları tespiti yetkisi verilmemiştir. Oysa Bakanlar Kurulu’nun bu
kararıyla kullanılmış binek otomobillerin perakende safhasındaki satışlarında biri %1 diğeri
ise %18 olmak üzere iki farklı oran söz konusudur. Bakanlar Kurulunun böyle bir yetkisi
olmadığı için bu karar, KDV’nin 28’inci maddesine ve normlar hiyerarşisine aykırıdır.
Konunun bir başka tarafı da yeni uyuşmazlıklara elverişli olduğu açıkça görülen bu kararın
dava aşamasındaki alacaklar için vergi affından söz edildiği bir ortamdan alınmasıdır.Yusuf ileri
27-10-2015 11:35:59
Bu yaziyi indirmek için tıklayınız :   DOWNLOAD PDF

Bizi Takip Edin

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Google Plus

© 2015 Tüm Hakları Saklıdır Yusuf ileri

HİZMETLERİMİZ

 • » Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri
 • » Vergi ve Tasdik Hizmetleri
 • » Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • » Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • » Hukuk Danışmanlığı

ADRES

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Mrk. B Blok No:33 K:3 D:43 Okmeydanı
Şişli/İSTANBUL
Yusuf ileri
2020 © Powered by : KETENCEK I.T